گروه تخصصی روابط عمومی

متن سربرگ خود را وارد کنید

۱. جلیل گلشن بافقی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی)

۲. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد مرمت)

۳. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۴. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۵. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۶. مهدی قاسمیان (مترجمی زبان انگلیسی)

۷. مهرنوش قدسی (معماری و شهرسازی)

۸. مریم سرپولکی (ادبیات نمایشی)

۹. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها – گرایش مرمت شهری)

۱۰. دیبا زیرک باش (جغرافيا و برنامه ريزي شهري -گردشگري )

۱۱. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۱۲. محمدمهدی کلانتری (مرمت و احیای بناها)

اسکرول به بالا