گروه تخصصی همکاری در امور بین‌الملل

فهرست اولیۀ اعضا

۱. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۲. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت آثار تاریخی)

۳. امیر یزدانفر (باستانشناسی)

4. محمد حسن زهتابان (مهندسی معماری)

۵. احسان تجدد (مترجمی زبان انگلیسی)

۶. نسترن پارسایی (معماری)

۷. بهرخ برومندی (باستان شناسی)

۸. نجمه طیبی زاده (باستان شناسی)

۹. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – گرایش مرمت شهری)

۱۰. علی کاظم پور فرد (مرمت و احیای بناها)

۱۱. فاطمه توانایی مروی (معماری)

۱۲. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۱۳. محمدمهدی کلانتری (مرمت و احیای بناها)

۱۴. مهسا نجفی (باستان شناسی)

۱۵. آرش بوستانی (مرمت و حفاظت)

۱۶. مولود کیان راستی (حفاظت و مرمت بناها)

۱۷. نیوشا مرتضوی (مطالعات‌ معماری ایران)

۱۸. سیدوحیدرضا موسویان (معماری )

۱۹. مرتضی کوثری (برنامه ریزی گردشگری)

۲۰. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۲۱. آناهیتا پودات (باستان شناسی)

۲۲. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۲۳. مهدی قاسمیان (مترجمی زبان انگلیسی)

۲۴. مصطفی تقی زاده  (معماری )

۲۵. مهرنوش قدسی (معماری و شهرسازی)

۲۶. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

اسکرول به بالا