گروه تخصصی شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن

فهرست اولیۀ اعضا

۱. مولود کیان راستی(حفاظت و مرمت بناها)

۲. مولود کیان راستی(حفاظت و مرمت بناها)

۳. مولود کیان راستی(حفاظت و مرمت بناها)

۴. سیدوحیدرضا موسویان (معماری )

۵.بهروز اسکندری(باستان شناسی)

۶. مجتبی عبادی فتح(مدیریت گردشگری)

۷. آناهیتا پودات(باستان شناسی)

۸. بهرخ برومندی(مهندسی معماری)

۹. علی کاظم پور فرد(مرمت و احیای بناها)

۱۰. محمدرضا عسکرانی(تاریخ)

۱۱. علی شهابی نژاد (حفاظت و مرمت بناها)

۱۲. فرناز فرشاد(معماری و طراحی شهری)

اسکرول به بالا