گروه تخصصی فعالیت‌های میدانی

فهرست اولیۀ اعضا

۱. پژمان مظاهری‌پور (کارشناسی کارگردانی سینما)

۲. حسام دهقانی (مهندسی کامپیوتر)

۳. امیر یزدانفر (باستان‌شناسی)

۴. محمدرضا حودت (معماری)

۵. مریم ساعدی (شهرسازی)

۶. محمد مهدی کلانتری (مرمت و احیای بناها)

۷. امیر یزدانفر (باستان‌شناسی)

۸. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۹. مولود کیان راستی (حفاظت و مرمت بناها)

۱۰. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۱۱. سیدوحیدرضا موسویان (معماری) 

۱۲. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۱۳. مرتضی کوثری (برنامه ریزی گردشگری)

۱۴. اسکندر مختاری (مرمت  و احیا  بناها)

۱۵. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۱۶. آناهیتا پودات (باستان شناسی)

۱۷. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۱۸. محمد حسن زهتابان (مهندسی معماری)

۱۹. نسترن پارسایی (معماری )

۲۰. نجمه طیبی زاده (باستانشناسی)

۲۱. مریم سرپولکی (ادبیات نمایشی)

۲۲. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها  – گرایش مرمت شهری)

۲۳. علی کاظم پور فرد (مرمت و احیای بناها)

۲۴. فاطمه توانایی مروی (معماری )

 

اسکرول به بالا