اطلاعیه دربارۀ احتمال عدم‌رسمیت یافتن جلسۀ مجمع عمومی سالیانه در نوبت اول

اسکرول به بالا