سپمپوزیوم بین‌المللی «مدیریت بحران مخاطرات میراث فرهنگی در منطقۀ آسیاـ‌اقیانوسیه ــ وضعیت کنونی و مسائل (۲): مطالعۀ نمونه‌های بازیابی پس از بحران و ایجاد تاب‌آوری»

اسکرول به بالا