کنفرانس ایکاهم/ایکوموس در سال ۲۰۲۲: معاهدۀ میراث جهانی در پنجاهمین سال: «تحولات و تاثیرات بر مدیریت میراث باستان‌شناختی از سال ۱۹۷۲»

اسکرول به بالا