طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث

طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی؛ مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث

اسکرول به بالا