کارآمدی مشارکت عمومی و خصوصی در حفاظت میراث

«کارآمدی مشارکت عمومی و خصوصی در حفاظت میراث»: سمپوزیوم کمیتۀ بین‌المللی علمی امور حقوقی، اداری، و مالی ایکوموس جهانی و جلسۀ سالانۀ کمیته

اسکرول به بالا