معاهدۀ میراث جهانی پنجاهمین سالگرد خود را در نوامبر ۲۰۲۲ جشن خواهد گرفت

موفقیت فهرست میراث جهانی با بیش از ۱۱۰۰ اثر ثبت شده تاکنون در بیش از ۱۵۰ کشور، که معرف بزرگ‌ترین گنجینۀ طبیعی و فرهنگی بشریت است، از آرزوهای اولیۀ بنیانگذاران بسیار فراتر رفته است. ورای آثار به ثبت رسیده، معاهده توانسته نشان دهد که ابزاری فوق‌العاده توانمند برای خدمت به هدف میراث و تقویت حمایت از آن است.

ایکوموس در مقام نهاد اصلی بین‌المللی که مختص حفاظت از میراث فرهنگی است به عنوان نهاد مشورتی کمیتۀ میراث جهانی انتخاب شد. ما پنجاه سال است که تجربه، مهارت، و تعهد کمیته‌ها و اعضای خود را در سراسر جهان ــ چه در مقیاس بین‌المللی و چه در مقیاس ملی ــ در خدمت معاهدۀ میراث جهانی گذاشته‌ایم.

بدین وسیله فهرست رویدادهایی که کمیته‌های ملی و کمیته‌های علمی بین‌المللی و کارگروه‌ها برای گرامیداشت این نقطۀ عطف مهم برنامه‌ریزی کرده‌اند، معرفی می‌شوند.

DIÁLOGO: La gestión de los Sitios Patrimonio Mundial.
Experiencias, aprendizaje y desafíos a 50 años de la Convención
۳۱ May 2022 | Webinar
Online
by ICOMOS Chile

Becoming World Heritage 50 years on: the role of rights and communities
۳۰ June 2022 | Webinar
Online
by ICOMOS OCD-RBA Working Group
Register Read more

۵۰ years of the UNESCO World Heritage Convention. Achievements and Challenges in Europe
۹–۱۰ June 2022 | International conference
Kraków, Poland & Online
by ICOMOS Poland & the International Cultural Centre
Register

Revival after a disaster. Restoration of Notre-Dame of Paris
Cathedral and of the Shuri-jô castle

۱۴-۱۵ March 2022 | International symposium
Paris, France & Online
by ICOMOS France and Kyūshū University, CNRS
Read more
Contact

اسکرول به بالا